Bereket Duası

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“

Bereket Duası

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri)

Skorbordlar

Home/Skorbordlar
Skorbordlar 2019-02-11T16:18:42+00:00

1- BASKETBOL SKORBORD
NBA TİPİ

2- BASKETBOL SKORBORDU
Mdl:TR2 PROFOSYENEL

3- BASKETBOL SKORBORDU
Mdl:TR3 PROFOSYENEL

4- BASKETBOL SKORBORDU
Mdl:TR4 Y.PROFOSYENEL

5- BASKETBOL SKORBORDU
Mdl:TR5 Y.PROFOSYENEL

6- BASKETBOL SKORBORDU
Mdl:TR6 Y.PROFOSYENEL

7- BASKETBOL SKORBORDU
Mdl:TR7 OKUL TİPİ

8- BASKETBOL SKORBORDU
Mdl:TR8 OKUL TİPİ

9-BASKETBOL SKORBORDU
Mdl:TR9 OKUL TİPİ

10-BASKETBOL SKORBORD
Mdl:TR12 AMATÖR TİPİ

11-BASKETBOL SKORBORDU
Mdl:TR10 MİNİ TİP

12-BASKETBOL SKORBORD
Mdl:TR11 OKUL TİPİ

13-BASKETBOL SKRBRD
Mdl:TR13 MASATİPİ

14-GÜREŞ SKORBORDU
Mdl:TRGRŞ

15-SU TOPU SKORBORDU
Mdl:TR.STP

16-MASA TENİSİ SKRBRD
Mdl:TR.MTNS

17-HALTER SKORBORDU
Mdl:TR.HTR

18-TENİS SKORBORDU
Mdl:TR.TNS

19-OKÇULUK SKORBORDU
Mdl:TR.OKÇLK

20-BOKS SKORBORDU
Mdl:TR.BKS

21-JUDO SKORBORDU
Mdl:TR.JD

22-VOLEYBOL SKORBORDU
Mdl:TR.VLBL

23-FUTBOL SKORBORDU
Mdl:TR.FBL

24-HALI SAHA SKORBORDU
Mdl:TİP 1

25-HALI SAHA SKORBORDU
Mdl:TİP 2

26-HALI SAHA SKORBORDU
Mdl:TİP 3

27-HALI SAHA SKORBORDU
Mdl:TİP 4

28-HALI SAHA SKORBORDU
Mdl:TİP 5

29-HALI SAHA SKORBORDU
Mdl:TİP 6

30-HALI SAHA SKORBORDU
Mdl:TİP 7

31-HALI SAHA SKORBORDU
Mdl:TİP 8

32-HALI SAHA SKORBORDU
Mdl:TİP 9

33-HALI SAHA SKORBORDU
Mdl:TİP 10

34-KARATE SKORBORDU
Mdl:TR.KRATE

35-JİMNASTİK SKORBORDU
Mdl:TR.JİMNASTİK

36-PROFOSYONEL YÜZME
SKORBORDU: TR.YÜZME

37-AMATÖR YÜZME
SKORBORDU: TR.YÜZME

38-CİRİT SKORBORDU
Mdl:TR.CİRİT

39-LED EKRAN SKORBORDU
Mdl:TR.LED-EKRAN

40-KRONOMETRE 
Mdl: TR.KRONOMETRE

41-OYUNCU DEGİŞTİME
Mdl:TR.OYC-01

42-KİRALIK SKORBORDLAR
Mdl: TR.KİRALAMA