Bereket Duası

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“

Bereket Duası

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri)

Ürünler

Home/Ürünler
Ürünler 2019-05-02T23:24:17+00:00

1- Saat-Derece-Nem Panosu

ledli_saat_ledli_derece_ledli_nem_ledli_termometre_

1- Dijital Tarih Panoları

tarih_saat_termometre_derece_nem_saniyeli_zaman_sayacı

1- Merkezi Saat Sistemleri

merkezi_saat_zaman_termometre_takvim_tarih_sistemleri

1- Havuz Led Panoları

havuz sıcaklık saat derece nem klor panosu

2- Performans panoları

kazasız gün panosu

3- Kazasız Gün panoları

kazasız gün panosu iş güvenligi panosu

4- Sıramatik Sistemleri

saglıkocagı sıramatik kiosk sistemleri

5- Fiyat Panoları

ledli_fiyat_panosu

6- Otel Fiyat Panoları

ote_odal_fiyat_oda_fiyat_panosu

7- Hedef Üretim Panoları

fabrika_hedef_üretim_otomasyon_panosu

8- Trafik Sinyal Panoları

trafik_sinyal_lambaları

9-Otopark Sistemleri

otopark_yön_tekstil_panoları

10-Sayıcı Sistemleri

lokanta_çagrı_sıramatik_sistemi

11-Fabrika Mola Saati

fabrika_mola_ara_çay_saati_ledli_saat_

12-Kronometre Sistemleri

ledli_kronometre_saatleri

13-Döviz Panoları

ledli_döviz_panosu

14-Özel Üretimler

ledli_özel_üretimler

15-Led Ekran Panoları

led_ekran_panoları_videobordlar

16-Hedef Gün Sayaçları

gün_hedef_saat_dakika_saniye_geri_sayma_sayacı

17-Animasyon Panoları

led_tabela_animasyon_panoları

18-Petrol Panoları

ledli_benzin_fiyat panosu

19-Sinema Panoları

ledli_sinema_bilgi_panoları

20-Protokollü Sayaçlar

haberleşme_protokollü_panolar

21-Çagrı Sistemleri

bireysel_ledli_çagrı_sistemleri

22-Kürsü Panoları

kürsü_dijital_isimlikleri

23-Havuz Panoları

ledli_havuz_sıcaklıgı_nem_termometre_saat

24-Led Ekran 

25-Kronometre

26-Oyuncu Degiştirme

27-Kiralık Skorbordlar