Bereket Duası

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“

Bereket Duası

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri)

Kiralık Led Ekran Skorbord Ürünleri

Kiralık Led Ekran Skorbord Ürünleri 2019-02-13T14:42:25+00:00

Project Description

Kiralık Skorbordlar

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün Adı ve Modeli: kiralık skorbordlar
Ürün Ebatları: kiralık skorbordlar
Ürün Ağırlığı: kiralık skorbordlar
Ürün Display Adedi: kiralık skorbordlar
Ürün Display Rengi: kiralık skorbordlar
Ürün Display Yüksekliği: kiralık skorbordlar
Ürün Çalışma Gerilimi: kiralık skorbordlar
Ürün Kasa Rengi: kiralık skorbordlar
Ürünün Garanti Süresi: kiralık skorbordlar
Kasa Türü: kiralık skorbordlar
Fonksiyon: Boks Skorbordu
Montaj Aparatları: kiralık skorbordlar
Kontrol Paneli: kiralık skorbordlar
Led Lamba Ömrü:kiralık skorbordlar
Güç Tüketimi: kiralık skorbordlar
  • Ürün Adı ve Modeli: kiralık skorbordlar
   Ürün Ebatları: kiralık skorbordlar
   Ürün Ağırlığı: kiralık skorbordlar
   Ürün Display Adedi: kiralık skorbordlar
   Ürün Display Rengi: kiralık skorbordlar
   Ürün Display Yüksekliği: kiralık skorbordlar
   Ürün Çalışma Gerilimi: kiralık skorbordlar
   Ürün Kasa Rengi: kiralık skorbordlar
   Ürünün Garanti Süresi: kiralık skorbordlar
   Kasa Türü: kiralık skorbordlar
   Fonksiyon: Boks Skorbordu
   Montaj Aparatları: kiralık skorbordlar
   Kontrol Paneli: kiralık skorbordlar
   Led Lamba Ömrü:kiralık skorbordlar
   Güç Tüketimi: kiralık skorbordlar
kiralık-skorbordlar-1

kiralık-skorbordlar-1

İletişim:
0212 222 0957
0212 222 0958
0212 222 0950
Fax:
0212 222 0960
Email: info@trled.com.tr
Web: http://trled.com.tr/

RESMİ BELGELERİMİZ

MEDYA HESAPLARIMIZ