Bereket Duası

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“

Bereket Duası

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri)

DİJİTAL SAAT DERECE ve NEM PANOLARI

DİJİTAL SAAT DERECE ve NEM PANOLARI 2019-04-19T09:36:57+00:00

Project Description

DİJİTAL SAAT DERECE ve NEM  ÖLÇÜLERİ

Model Kasa Ölçüsü Harf  Yüksekligi Görünürlük Dijit Sayısı Fonksiyon
PD.01-4 15×27 cm 37 Milim 15 Metre 4 Dijit Saat Derece Nem
PD.02-4 15×27 cm 57 Milim 20 Metre 4 Dijit Saat Derece Nem
PD.03-4 17×34 cm 95 Milim 65 Metre 4 Dijit Saat Derece Nem
PD.04-4 20×42 cm 100 Milim 65 Metre 4 Dijit Saat Derece Nem
PD.05-4 22×60 cm 130 Milim 75 Metre 4 Dijit Saat Derece Nem
PD.06-4 29×72 cm 200 Milim 110 Metre 4 Dijit Saat Derece Nem
PD.07-4 33×85 cm 240 Milim 120 Metre 4 Dijit Saat Derece Nem
PD.08-4 40×100 cm 300 Milim 150 Metre 4 Dijit Saat Derece Nem

GÖRSELİ

sinyal_çıkışlı_ledli_tarih_saat_termometre_deree_nem_

BROŞÜR

İletişim:
0212 222 0957
0212 222 0958
info@primedisplay.com.tr
www.primedisplay.com.tr
info@skorbord.ist
www.skorbord.ist

RESMİ BELGELERİMİZ

MEDYA HESAPLARIMIZ