Bereket Duası

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“

Bereket Duası

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri)

Profesyonel Futbol Skorbord Ürünleri

Profesyonel Futbol Skorbord Ürünleri 2019-02-12T16:33:36+00:00

Project Description

Futbol Skorbordu

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün Adı ve Modeli: TR-FUTBOL
Ürün Ebatları: 150x300CM
Ürün Ağırlığı: Karakter Yüksekligine Göre degişmekte
Ürün Display Adedi: 8
Ürün Display Rengi: Kırmızı-Amber
Ürün Display Yüksekliği: Degişmekte
Ürün Çalışma Gerilimi: 220 v
Ürün Kasa Rengi: Siyah
Ürünün Garanti Süresi:2 yıl
Kasa Türü:Alüminyum Gövde
Fonksiyon: Boks Skorbordu
Montaj Aparatları:Mevcuttur
Kontrol Paneli: Lcd Ekran Göstergeli Swich’li Tuş Takımı kumanda
Led Lamba Ömrü:100.000 saat
Güç Tüketimi: Ölçüye Göre Degişmekte

 

  • FUTBOL SKORBORDU
  • SCORE VE KRONOMETRE PANOSU
  • KUMANDA PANELLERİ

 

  1. OYUN SAATİ ( Game clock ):

Ana oyun saati (kronometre) skorbord sistemi üzerinde monteli dört digit ( Hane) olup oyun kurallarına göre ileri veya geri sayımlı, iki hane dakika ve iki hane saniye bulunmalıdır. Bu oyun saati (kronometre) son 60 saniyelik bölümde, saniyenin 1/10 luk dilimlerini göstermelidir.

Kronometre 00-00 ila 59.59, (yani 60 dakika saymalı) arasında değerlere programlanabilmelidir .Kronometre süre bitiminde sesli uyarı sinyali (korna çalmalı) vermelidir.Skorbord saati (kronometresi) hassas ve bir günde +/- 1 (bir) saniye hata sınırlan içerisinde çalışmalıdır.

Kronometre haneleri en az 30 cm rakam yüksekliğinde ve salonun her noktasından sorunsuz gösterimi sağlamak üzere en az üç sıralı led ihtiva eden, 7 elemanlı (a-g elemanları – segmentleri – ) yapıda olmalıdı

2.SKOR GÖSTERGELERİ:Skor göstergeleri, bir müsabakada bulunan, seyirciler de dahil, herkesin en rahat görebilecekleri şekilde sistemin yapısı içerisine yerleştirilecektir . Uygulamada ana saat üst kısımda, ikişer haneli takım skorları ise a1t iki yanda monteli olma1ıdır. Takım skorları hane yüksekliği en az 30 cm ve eleman dizimi yine en az üç sıralı ledlerden imal edilmiş olma1ıdırlar.

O -99 arası gösterebilmelidir. Her takım için aynı renk led’ler kullanılmalıdır.

3.TAKIM İSİMLERİ :Her takım için 8 haneli  , en az 30 cm lik hanelerden oluşmuş, diğer göstergelerle aynı yapıda olan, ana gösterge üzerinde uygun, rahat görülebilecek yerlerde monteli göstergelerdir. 

4.KUMANDA BİRİMLERİ : Kumanda birimleri, son teknolojiye uygun LCD ekranda tüm bilgilerin görülebildiği, butonların uzun ömürlü ve binlerce basma yeteneği sağlayan baskılı, basmalı butonlar ihtiva eden Alüminyum ön koruma üzerine yapıştırılmış tuş takımlı olmalıdır. Bu butonlar ani ve hafif baskı ile, hata yapmaya elverişli, dokunmatik tip olmamalıdırlar.

 Bu kumandalar, esas sistemde görülmesi gereken bilgileri,programları yapılabilecek tasarımlı olmalıdırlar.

Maça başlama öncesi, mola, devre, vs gibi oyunların kendi kurallarına uygun ayarlamalar, basitçe bir buton ile yapılabilmeleri tercih edilir.

Çok amaçlı sporların ayarlamaları ana kumanda birimi üzerinde kolayca yapılabilmelidir. Butonlar üzerinde yaptıkları işlevi gösterir, uluslararası normlara uygun yazım olacaktır. Hatalı sayım yapılması halinde geri sayımı yapan, ses sinyali kontrolünü sağlayan butonlar da bulunacaktır. Bağlantı konnektörleri, kaliteli standartlar uygun ve kolay sökülüp takılabilir olmalıdırlar.

Her kumanda birbirleri ile ilintili çalıştırabildikleri gibi, ayrı ayrı tek başlarına işlev görebilir olmalıdırlar.

5.DIŞ KABLAR :komple ışık yansımasını engelleyici özel reflekte veya leksan tipi yansıtmasız pleksiglas ön koruma şeffaf ön yüz olmalıdır  Kumanda birimleri de alüminyum veya hafif metal taban ve yanlı, ön tuş takımlı, hafif, kullanışlı ve kenarları ellerde zarar meydana getirmeyecek şekilde tasarımlanmalıdır.

6.ELEKTRİK ELEKTRONİK AKSAMLAR :Elektronik devre kartları, neme, darbelere dayanıklı imal edilmeli (boyalı), lehimlemede en son teknoloji kullanılarak, kartlara takılan elektrik ve elektronik devre elemanlarının aşırı ısı neticesi, ilerde işlevleri sırasında hasara uğramaları önlemek için dirençli olmalıdır. Devreler arası bağlantılar lehimli olmalıdır.Göstergelerde kullanılan pcb çift taraflı pcb olmalıdır

Led ler ise, salonun en ücra noktalarından görünümü sağlayacak, 0,5 mm çapında,renklerine göre ortalama 300 mcd ışık şiddetinde ve geniş açılı (en az 60 derece) olmalıdırlar. Kullanılacak Göstergeler 7 elemanlı (a-g elemanları – segmentleri – ) yapıda olmalıdır led sürücü driverleri kendi üzerinde olup aşırı ısınmaya karşı direnç li olmalı

Gösterge tasarımlarında tek bir veya birkaç led in bozulması halinde segment tamamen sönmeyecektir.

Piyasada basit, hobi devrelerinde kullanılan normal düşük ışık şiddetli, ancak, ışık şiddeti uçlarına verilmesi gerekli voltajdan daha büyük gerilimle beslenerek yükseltilen ledlerden yapılmış skorbordlar kabul edilemezler.

Kullanılacak güç kaynağı, sistemin çektiği gücü karşılayacak, günlerce, devamlı işlemde kalarak test edilmiş yapıda olmalıdır.

Kullanılacak data, elektrik kabloları normlu ve kaliteli olmalıdır. Konnektörler kolay sökülüp takılabilir ve nemden etkilenmemelidirler.

Kumanda birimleri, merkezi bir bağlantı birimi veya panosu ile irtibatlandırılmış olmalıdırlar. Bu pano veya özel birim,uluslararası koruma sınıfına tabi olmalıdır . 

GENEL TEKNİK HUSUSLAR :

1.Cihazın tesliminde gerekli teknik dokümanlar (kullanım kılavuzu,bağlantı diyagramları ve devre şemaları)  idareye verilecektir.

2- Elektrik kesilmesi durumunda, cihaz mevcut bilgileri en az 5 saat süreyle belleğinde

 saklayabilecektir.

4- üretici firma TSE -ISO -CE  belgesine sahip olmalıdır. Bu işi yaptığını belgelendirmelidir.

FUTBOL F1 VOLEYBOL SKORBORDU trled.com.tr

FUTBOL F1 VOLEYBOL SKORBORDU trled.com.tr

İletişim:
0212 222 0957
0212 222 0958
0212 222 0950
Fax:
0212 222 0960
Email: info@trled.com.tr
Web: http://trled.com.tr/

RESMİ BELGELERİMİZ

MEDYA HESAPLARIMIZ