Bereket Duası

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“

Bereket Duası

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri)

Salon Aydınlatma

Home/Salon Aydınlatma
Salon Aydınlatma 2019-07-14T23:51:57+00:00

PAMAKS 2 / 62W-95W
LED-IP54

depo Yüksek Tavan Aydınlatmalar ledli projöktörü

PAMAKS 3 / 97W-145W
LED-IP54

kaliteli Yüksek Tavan Aydınlatmalar ledli projöktör

PAMAKS 4 / 129W-195W
LED-IP54

ucuz Yüksek Tavan Aydınlatmalar ledli projöktörü

DMAKS 1 / 75W
LED-IP66

imalattan Yüksek Tavan Aydınlatmalar ledli projöktörü 2

DMAKS 2 / 150W
LED-IP66

imalattan spor salonu Aydınlatmalar ledli projöktörü perpa

DMAKS 3 / 200W
LED-IP66

imalattan spor salonu tavan projöktörü leddijit