Bereket Duası

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“

Bereket Duası

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri)

PAMAKS 3 – Spor Salonu ve Yüksek Tavan Aydınlatma

PAMAKS 3 – Spor Salonu ve Yüksek Tavan Aydınlatma 2019-07-14T23:55:48+00:00

Project Description

PAMAKS 3 / 97W-145W
LED-IP54

GÜÇ (W) ÇIKIŞ LUMEN VERİMLİLİK (Im/W) CRI (Ra) ÖLÇÜLER (mm) RENK SICAKLIGI
97 13304 137 80 L:1200 x W:134 x H:62 mm 3000-4000-5000-6000
145 20358 140 80 L:1500 x W:134 x H:62 mm 3000-4000-5000-6000
Salon ledli Yüksek Tavan Aydınlatmalar projektörü 3 tel

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

*Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
*Yüksek tavan uygulamaları için özel tasarım lens seçenekleri
*Giriş gerilimi: 100-305V AC, 50-60 Hz
*Çalışma sıcaklığı: -200/ +450

*DALI, SwitchDIM, Acil Kit Seçenekleri

UYGULAMA ALANLARI
*Fabrikalar
*Depolar
*Spor Merkezleri
*Yüksek Tavan Uygulamaları

TEKNİK DÖKÜMAN

imalattan spor salonu yüksek tavan lamba projöktör

imalattan spor salonu yüksek tavan lambaları

İletişim:
0212 222 0957
0212 222 0958
info@primedisplay.com.tr
www.primedisplay.com.tr
info@skorbord.ist
www.skorbord.ist

RESMİ BELGELERİMİZ

MEDYA HESAPLARIMIZ