Bereket Duası

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“

Bereket Duası

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri)

FİYAT PANOLARI

FİYAT PANOLARI 2019-05-02T22:55:20+00:00

Project Description

Fiyat Gösterge pano Sistemleri

Model Harf  Yüksekligi Görünürlük
PD.M1 37 Milim 15 Metre
PD.M2 57 Milim 20 Metre
PD.M3 95 Milim 65 Metre
PD.M4 100 Milim 65 Metre
PD.M5 130 Milim 75 Metre
PD.M6 200 Milim 110 Metre
PD.M7 240 Milim 120 Metre
PD.M8 300 Milim 150 Metre

GÖRSELİ

saglıkocagı sıramatik kiosk sistemleri

BROŞÜR

NOTER Sıramatik Sistemi Uygulamaları BELEDİYE Sıramatik Sistemi Uygulamaları VERGİ Daireleri Sıramatik Sistemi Uygulamaları Aile Sağlığı Merkezleri Sıramatik Sistemleri Yetkili Servisi Sıramatik Sistemi Müşteri Hizmetleri Sıramatik Sistemi Hasta Kayıt Sıramatik Sistemleri

Bilgisayar Kontrollü Kiosk Sıramatik Sistemleri

İletişim:
0212 222 0957
0212 222 0958
info@primedisplay.com.tr
www.primedisplay.com.tr
info@skorbord.ist
www.skorbord.ist

RESMİ BELGELERİMİZ

MEDYA HESAPLARIMIZ