Bereket Duası

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“

Bereket Duası

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri)

basketbol_skorbordu_fiba_uyumlu_okul_tipi_skorbord
basketbol_skorbord_imalat_perpa_fiba_uyumlu
anasayfa basketbol skorbordu
basketbol skorbordu üretim
kablosuz skorbord istanbul
fiba kablosuz basketbol voleybol hentbol skorbordu imalat satışları
Anasayfa 2019-02-24T10:40:28+00:00
Uluslararası Kural ve Standartlara Uygun Her Branş Skorbord Üretimi Yapılmakta…

BASKETBOL SKORBORDU

FUTBOL SKORBORDU

GÜREŞ SKORBORDU

SU SPORLARI KORBORDU

VOLEYBOL SKORBORDU

KIŞ OYUNLARI SKORBORDU

HENTBOL SKORBORDU

MİNDER SPORLARI

ETNOSPOR SKORBORDLARI

OKÇULUK SKORBORDU

HALI SAHA SKORBORDLARI

ATLETİZM SKORBORDLARI